Εμπιστευτικότητα

port background

Οι συνεργάτες μας αισθάνονται ασφαλείς για τις πληροφορίες που μας εμπιστεύονται κατά την ανάθεση, τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Αντιμετωπίζουμε κάθε περίπτωση με επαγγελματισμό και επί ίσοις όροις όσον αφορά στην εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, από την πρώτη μας κιόλας επικοινωνία.